Solidar Śląsko Dąbrow

sadmin

Akcja pomocy dla Ukrainy

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję pomocy dla Ukrainy. Ze środków ZR sfinansowana została…