Solidar Śląsko Dąbrow

Audyt rządów Platformy i PSL

Polacy przez rządy Platformy i PSL-u stracili ok. 340 mld zł – powiedziała premier Beata Szydło w Sejmie podczas prezentacji raportu z audytu rządów poprzedniej koalicji. Nieprawidłowościami wykazanymi w audycie zajmie się teraz prokuratura.

– 340 mld to mogło być 8 lat obowiązywania programu 500+, 5 tys. nowo wybudowanych przedszkoli, 250 nowych szpitali i 1500 km autostrad. Szans i możliwości, które odebraliście Polakom, policzyć się nie da. To był egoizm, marnotrawstwo, pogarda dla państwa i obywateli – podkreśliła szefowa rządu.

Wyniki audytu z pracy poszczególnych ministerstw w czasach rządów koalicji PO-PSL przedstawili obecni szefowie resortów. Minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz prezentując swoją część raportu mówił m.in. o gigantycznych zarobkach szefów spółek z udziałem Skarbu Państwa w minionych latach. – Prezes Grupy Lotos zarabiał rocznie 1,5 mln zł. Były i takie spółki, w których wynagrodzenia prezesów przekraczały 3 mln zł rocznie, a z odprawami nawet 6 mln zł rocznie. Prezes Orlenu za rok 2015 uzyskał 6,5 mln zł, łącznie z odprawą – wyliczał Jackiewicz.

Rozrzutność i marnotrawstwo
Powszechnym zjawiskiem w spółkach Skarbu Państwa było również m. in. przeznaczanie dziesiątek milionów zł na różnego rodzaju zewnętrzne usługi. – Mamy grupę kapitałową, która wydała w latach 2014-2015 na usługi doradcze i marketingowe kwotę w wysokości ponad 209 mln. Jedna z grup kapitałowych poniosła koszty na zewnętrzną obsługę prawną w 2015 roku w wysokości 33 mln zł, pomimo że grupa ta, uwaga, zatrudnia 46 etatowych radców prawnych – wymieniał minister Jackiewicz.

Długi i wyprzedaż majątku
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu ocenił, że rządom poprzedniej ekipy towarzyszył brak jakiejkolwiek kompleksowej polityki gospodarczej i ogromne zwiększenie długu publicznego. – Rozwijaliśmy się w ogromnym stopniu w oparciu o wzrost długu publicznego. W 2007 roku, dług publiczny wynosił 511 mld. Dzisiaj to jest ponad 900 mld, ale jednocześnie skonsumowaliście państwo 160 mld z OFE – podkreślił szef resortu rozwoju.

Morawiecki skrytykował również masową prywatyzację majątku narodowego dokonywaną przez rządy PO-PSL, a także przez poprzednie ekipy od lat dziewięćdziesiątych. – Dzisiaj mamy taką sytuację, że tylko 50 proc. naszego przemysłu jest w rękach przemysłowców i przedsiębiorców polskich, a 65 proc. sektora bankowego jest w rękach zagranicznych. 2/3 naszego eksportu jest wypracowywane przez firmy z kapitałem zagranicznym. 2/3 marż i zysków trafia do kieszeni podmiotów zagranicznych – wyliczał wicepremier.

Horoskopy dla psów
Minister rozwoju wskazał też m.in. na nieudolność poprzedniej ekipy w wydatkowaniu środków unijnych. Jak tłumaczył po przejęciu władzy przez obecny rząd, okazało się, że z powodu niefrasobliwości poprzedniej koalicji grozi nam utrata środków unijnych w wysokości 9 mld euro. Błędny w ocenie ministra był również sposób wydawania pieniędzy pochodzących z UE. Jak podkreślił, środki te były marnotrawione na projekty nie niosące żadnych korzyści dla obywateli. Jako przykłady najbardziej absurdalnych projektów finansowanych ze środków unijnych Morawiecki wskazał m.in. horoskopy dla psów, wirtualne cmentarze, budowę 9 kilometrów słupków w szczerym polu czy projekt dotyczący innowacyjnego pudełka do butów.

Dokręcanie śruby obywatelom
Raport dotyczący finansów państwa oraz funkcjonowania systemu podatkowego zaprezentował minister finansów Paweł Szałamacha. Jak zaznaczył, dochody budżetowe z tytułu podatków spadły w ciągu 8 lat rządów poprzedniej koalicji o ok. 3 proc. PKB. Z kolei reakcją ówczesnego rządu na malejące wpływy budżetowe zamiast działań na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego było wyłącznie podnoszenie stawek podatków dla zwykłych obywateli.

Jednocześnie, jak wykazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zwiększeniu opodatkowania zwykłych obywateli towarzyszyło radykalne ograniczenie świadczeń z pomocy społecznej. – W 2006 roku liczba korzystających z pomocy społecznej wynosiła 3 mln, w roku 2015 skurczyła się do 1 mln 770 tys. – mówiła minister Rafalska. Podkreśliła jednocześnie, że spadek liczby osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej nie wynikał z poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa, tylko z zamrożenia progów dochodowych uprawniających do korzystania ze świadczeń.

Nieprawidłowościami wskazanymi w audycie mają się zająć organy ścigania. 13 maja minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński oświadczył, że na podstawie informacji zawartych w audycie do prokuratury trafi 19 zawiadomień. Dodał, że nie jest to ostateczna liczba.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:flickr.com/Kancelaria Premiera

 

Dodaj komentarz