Solidar Śląsko Dąbrow

Apele do ministra i posłów w obronie szpitali wojewódzkich

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ Solidarność zaapelowała do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz wszystkich posłów z województwa śląskiego o rozpoczęcie działań, które doprowadzą do wycofania się władz samorządowych z zamiaru wchłonięcia czterech szpitali wojewódzkich przez  szpitale  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

9 czerwca RSSZ drogą e-mailową wysłała do parlamentarzystów z naszego województwa oraz do ministra zdrowia listy, w których podkreśla, że zdecydowanie sprzeciwia się uchwale Zarządu Województwa Śląskiego z 1 kwietnia tego roku. Jest to uchwała wszczynająca procedury przekazania szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, do szpitali ŚUM.

Związkowcy obawiają się, że uchwała trafi pod obrady radnych sejmiku, mimo że została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Śląskiego. – Chcemy, żeby posłowie wpłynęli na radnych ze swoich ugrupowań i przekazali im informację, że ich pochopnie podjęta  decyzja może wyrządzić ogromną krzywdę pacjentom i pracownikom łączonych szpitali – mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.

– Takie działania doprowadzą do likwidacji dobrze działających, osiągających od wielu lat dodatnie wyniki finansowe jednostek i pozbawienia pracowników wielu miejsc pracy w tych placówkach – czytamy w liście do posłów.

Przedstawiciele RSSZ zapowiedzieli także, że organizacje związkowe działające w służbie zdrowia w województwie śląskim przygotowały scenariusz czynnych akcji protestacyjnych przeciwko planowanym przekształceniom. Jednym z elementów tej akcji jest publiczne rozliczenie polityków samorządowych, którzy tę uchwałę poparli oraz rozliczenie ugrupowań politycznych, które reprezentują.  – Jesteśmy przekonani, że to publiczne rozliczenie znajdzie swoje odzwierciedlenie nie tylko w wynikach głosowania  podczas zbliżających się wyborów samorządowych, ale również w czasie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych – napisali.

W liście do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza związkowcy zwrócili m.in. uwagę, że szpitale wojewódzkie wytypowane do wchłonięcia przez  ŚUM są bardzo ważne dla śląskiego systemu ochrony zdrowia. – Wytypowane placówki to szpitale strategiczne, stanowiące ważne ogniwa zabezpieczenia medycznego w naszym regionie w sytuacjach kryzysowych – czytamy w liście do ministra.

Związkowcy podkreślili, że planowane przekształcenia pogłębią najważniejsze problemy dotykające służbę zdrowia w naszym regionie związane  między innymi  z czasem oczekiwania na wizyty i zabiegi u specjalistów. – Dlatego jeszcze raz apelujemy do Pana o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wycofania się władz samorządowych województwa śląskiego z wprowadzania przekształceń burzących system publicznej opieki zdrowotnej na Śląsku – napisali związkowcy do ministra Arłukowicza.

aga
 

Dodaj komentarz