Solidar Śląsko Dąbrow

Apel górniczych związków zawodowych do premiera

13 central górniczych związków zawodowych zaapelowało do premiera Donalda Tuska o spotkanie w związku z bardzo trudną sytuacją górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Ich zdaniem bez zdecydowanych działań rządu na Śląsku dojdzie do likwidacji kilkuset tysięcy miejsc pracy.
16 kwietnia list został złożony na ręce wojewody śląskiego przez przedstawicieli NSZZ Solidarność, ZZ Kadra i ZZG z prośbą o przekazanie premierowi.
– Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest tragiczna. Zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobyciem węgla, jak i z jego sprzedażą. (…) Związki zawodowe mają ogromne zastrzeżenia w stosunku do nadzoru właścicielskiego nad spółkami. – napisano w liście do Donalda Tuska.
Liderzy górniczych central zwracają uwagę, iż niebawem kończy się okres obowiązywania rządowej strategii dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015 oraz  ustawy regulującej m.in. finansowanie zobowiązań powstałych wskutek likwidacji kopalń. Wobec tego ich zdaniem potrzebne jest nakreślenie nowej strategii dla branży. – Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa ma polski rząd. Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie – węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu? Fakty wskazują, że właściciel spółek węglowych nie ma żadnego pomysłu na unormowanie sytuacji w polskim górnictwie – czytamy w dokumencie.
Związkowcy oczekują od szefa rządu podjęcia działań na rzecz opracowania polityki energetycznej kraju opartej na węglu, będącym jedynym surowcem energetycznym, którego Polska posiada pod dostatkiem – Wszelkie zaniechania w obecnej sytuacji będą nieodwracalne i doprowadzą do katastrofy całego kraju – przestrzegają liderzy górniczych związków zawodowych.
W czwartek 17 kwietnia w siedzibie Kompanii Węglowej ma się odbyć spotkanie przedstawicieli strony społecznej z zarządem spółki. Jednym z jego tematów ma być kwestia wprowadzenia w KW tzw. przestoju ekonomicznego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przerwa w wydobyciu miałaby potrwać od 28 kwietnia do 4 maja włącznie. Spotkanie rozpocznie się o godz 11.00.
łk

Dodaj komentarz