Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do właściciela Alchemii

Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zaapelował do Romana Karkosika, właściciela Grupy Kapitałowej Alchemia, w skład której wchodzi Huta Batory w Chorzowie, o podjęcie działań na rzecz doprowadzenia do rozpoczęcia dialogu pomiędzy zarządem Grupy a strajkującymi pracownikami chorzowskiej huty.

W piśmie do właściciela Alchemii przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podkreśla, że protest pracowników Huty Batory jest wyrazem desperacji pracowników, obawiających się o swoje miejsca pracy, o swoją przyszłość i byt swoich rodzin. Ocenił, że jedną z przyczyn wybuchu tak ostrego konfliktu jest brak właściwego dialogu pomiędzy zarządem spółki, a przedstawicielami pracowników. 

– Jest Pan jednym z najbogatszych Polaków,  reprezentuje Pan polski kapitał i inwestuje Pan w  rodzimy przemysł. Dzięki takim ludziom, jak Pan  wiele zakładów przemysłowych w naszym kraju zyskuje szanse na samodzielny rozwój. Jednak budowanie kapitału nie odbywa się w społecznej próżni. Bez społecznej odpowiedzialności i bez dbałości o los pracowników, Pańskie wysiłki  będą bezowocne, a zebrany dotychczas kapitał może zostać zmarnowany.(…)  Apeluję do Pana o zaangażowanie się w rozwiązanie tego sporu w duchu kompromisu i społecznej odpowiedzialności – czytamy w piśmie przewodniczącego.

Przewodniczący zaproponował, aby wyznaczyć mediatora, który pomoże rozwiązać konflikt. – Jeśli okaże się, że zarząd Grupy Alchemia nadal będzie lekceważył desperacki protest pracowników Huty Batory i nie podejmie próby rozwiązania konfliktu w duchu kompromisu i porozumienia, NSZZ Solidarność zmuszony będzie do podjęcie solidarnościowej akcji protestacyjnej we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy – zapowiedział Dominik Kolorz.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” przypomniał, że trwa Wielki Tydzień i zbliża Wielkanoc. – To czas szczególny w polskiej tradycji. Wierzę, że szacunek dla tej tradycji stanie się  podstawą do podjęcia przez Pana szybkich działań na rzecz zakończenia konfliktu w Hucie Batory i doprowadzenia do porozumienia z pracownikami – zakończył swój apel przewodniczący.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wsparł strajkujących pracowników huty. Związek zaoferował protestującym zarówno pomoc merytoryczną, jak i wsparcie materialne w postaci ciepłych posiłków.

Spontaniczny protest w Hucie Batory rozpoczął się 2 kwietnia. Bezpośrednią przyczyną strajku było wręczenie przez pracodawcę kilkudziesięciu zatrudnionym wypowiedzeń z pracy. Protestujący przekazali pracodawcy postulaty, w których domagają się m.in. odstąpienia od zwolnień grupowych, wycofania wypowiedzeń, przywrócenia do pracy w hucie osób, które zostały w ostatnich miesiącach przekazane do agencji pracy tymczasowej. Żądają też przywrócenia zakładowego układu zbiorowego oraz wypłatę z funduszu socjalnego zapomóg świątecznych.

W proteście uczestniczy 350 pracowników.
 

Dodaj komentarz