Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do premiera w sprawie polityki klimatycznej

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się z apelem do premiera Donalda Tuska o odstąpienie od realizacji obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zastąpienie jej polityką krajową, która umożliwiłaby poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki i rynku pracy.

W przyjętym 8 października stanowisku Zarząd Regionu powołuje się na dwa istotne wydarzenia z ostatnich tygodni. Po pierwsze na oficjalne oświadczenie Connie Hedegaard, komisarz Komisji Europejskiej ds. działań w dziedzinie klimatu, która stwierdziła, że obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie kontynuowana niezależnie od tego, czy jej podstawy naukowe są prawdziwe, czy fałszywe. Po drugie na informacje wynikające z publikacji Piątego Raportu (AR5) Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

Wyniki prac IPCC były dotychczas podstawą do tworzenia polityki klimatycznej. Tymczasem z analizy raportu  AR5 wynika, że świat od 15 lat znajduje się w okresie stagnacji temperatury, a wzrost temperatury do końca stulecia nie przekroczy 1,5°C. – Ten ostatni wniosek stawia pod znakiem zapytania celowość kontynuowania realizacji polityki klimatycznej w jej obecnym kształcie, gdyż jej zasadniczy cel zakładający utrzymanie wzrostu temperatury w przedziale 1,5-4,0°C i tak zostałby osiągnięty, nawet w przypadku, gdyby polityka ta nie była realizowana w ogóle. Dodatkowo w raporcie zamieszczono m.in. wykres, na którym porównano prognozy temperatur z poszczególnych raportów IPCC z temperaturą rzeczywistą. Wykres pokazuje, że wszystkie dotychczasowe prognozy były zdecydowanie zawyżone – napisano w stanowisku.

– Biorąc powyższe pod uwagę, a także pamiętając o ogromnym wkładzie Polski w dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska, apelujemy o niezwłoczne zastąpienie obecnej polityki klimatycznej przez politykę krajową, która uwzględniając specyfikę energetyczną naszego kraju, wprowadziłaby czasowo przepisy prawne umożliwiające poprawę konkurencyjności gospodarki i rynku pracy, a w rezultacie umożliwiła  szybką odbudowę przemysłu – czytamy w dokumencie.

pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz