Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do eurodeputowanych: Drugi pakiet trzeba odrzucić

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek zaapelowali do polskich eurodeputowanych o podjęcie działań mających na celu odrzucenie przez Parlament Europejski tzw. drugiego pakietu klimatycznego.
Drugi pakiet to przygotowany przez Komisję Europejską dokument pt.  „Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii”. Zawiera m. in. propozycję redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. do roku 2030 oraz zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym do 27 proc. 
Wszyscy, którzy mają świadomość, że polska energetyka jest oparta głównie na węglu, powinni sobie zdawać sprawę, co ten drugi pakiet oznacza dla polskiej gospodarki. To propozycje zabójcze nie tylko dla przemysłu, ale również dla małych firm. Oznaczają utratę setek tysięcy miejsc pracy. Uderzą również w ciepłownictwo komunalne i generalnie w budżety domowe Polaków. Już dziś udział opłat za energię stanowi 10 proc. budżetu domowego przeciętnego Kowalskiego. Jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia unijna, która wynosi 4,5 proc. Przeforsowanie drugiego pakietu drastycznie pogłębi tę różnicę – mówi Dominik Kolorz.  
Przedstawiciele Solidarności zwracają uwagę, że drugi pakiet jest kontynuacją pierwszego pakietu klimatyczno-energetyczny przeforsowanego w interesie najbogatszych gospodarek UE. – Od długiego czasu ostrzegaliśmy przed skutkami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która dyskryminuje biedniejsze państwa Unii Europejskiej  z Polską na czele. Paradoksalnie światowy kryzys osłabił negatywne skutki wdrożenia pierwszego pakietu, ponieważ na skutek spowolnienia gospodarczego spadło  zapotrzebowania na energię, a tym samym ceny uprawnień emisyjnych są obecnie kilkakrotnie niższe od pierwotnie zakładanych. Komisja Europejska postanowiła ten „błąd” naprawić i w ramach drugiego pakietu chce zwiększyć możliwość ingerowania w rynek handlu uprawnieniami emisyjnymi, czyli dać sobie możliwość administracyjnego narzucania cen, co będzie oczywiście oznaczało skokowy wzrost cen energii w krajach takich jak Polska – dodaje Kazimierz Grajcarek.     
Apelujemy do wszystkich polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim, aby bez względu na barwy polityczne twardo stanęli w obronie przyszłości polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa i podjęli zdecydowane działania mające na celu zawetowanie drugiego pakietu. NSZZ Solidarność będzie uważnie przyglądać się Waszym działaniom w tej fundamentalnej dla polskiej gospodarki kwestii i przedstawi obywatelom ocenę efektów Waszej pracy. Jesteśmy przekonani, że to, jaką postawę przyjmą polscy europarlamentarzyści i ich ugrupowania wobec drugiego pakietu, będzie miało kluczowe znaczenie podczas zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego – czytamy w apelu przedstawicieli NSZZ Solidarność do polskich eurodeputowanych.
W dokumencie reprezentanci związku zwrócili też uwagę na związek wydarzeń na Ukrainie z bezpieczeństwem energetycznym krajów UE. – Konflikt rosyjsko-ukraiński wyraźnie pokazał, iż dotychczasowa unijna polityka klimatyczno-energetyczna wymaga głębokiej weryfikacji. Dekarbonizacja przy jednoczesnym uzależnianiu unijnej energetyki od rosyjskich zasobów gazu i ropy to błędny kierunek. Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych elementów budowy stabilnego i bezpiecznego systemu energetycznego w Europie jest rozwój technologii węglowych. Polska ma szansę być jednym z inicjatorów i liderów budowy tego systemu – podkreślili w apelu reprezentanci NSZZ Solidarność.
Apel został wysłany do wszystkich polskich eurodeputowanych w PE.
ny
źródło foto: wikipedia.pl/Jan Michałowski

Dodaj komentarz