Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do Donalda Tuska o odrzucenie drugiego pakietu klimatycznego UE

Liderzy trzech największych polskich central związkowych: Piotr Duda z NSZZ Solidarność, Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych zwrócili się do premiera Donalda Tuska, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej polski rząd w całości odrzucił projekt Komisji Europejskiej zaostrzający politykę klimatyczną UE.

Szefowie państw członkowskich UE podejmą decyzję w sprawie tego projektu na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się 23-24 października 2014 roku. Chodzi o tzw. drugi pakiet klimatyczny, nazywany też Pakietem 2030. To propozycja Komisji Europejskiej, która została opublikowana w styczniu tego roku w dokumencie pt. „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”. Projekt zakłada przyjęcie na poziomie UE celu 40 proc. redukcji emisji CO2 oraz 27 proc. udziału energii odnawialnej (OZE) w krajowym miksie energetycznym do roku 2030.

Zdaniem liderów NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ, głównym efektem wdrażania polityki klimatycznej w zaproponowanym kształcie będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiego przemysłu, co w efekcie może doprowadzić do utraty blisko miliona miejsc pracy w Polsce. Dodatkowo realizacja założeń projektu KE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB  Polski o 1,8 proc. do roku 2030 oraz ograniczenie zdolności do realizacji polityki energetycznej i gospodarczej zgodnej z interesem polskiej gospodarki i społeczeństwa.

– Solidarność od momentu opublikowania założeń drugiego pakietu powtarza, że Polska  musi doprowadzić do odrzucenia tego dokumentu. Zwracaliśmy się już w tej sprawie do polskiego rządu. Być może delikatna kwestia stanowisk dla polskich polityków w unijnych gremiach stanowiła przeszkodę, aby wyrazić jasno i dobitnie stanowisko Polski w tej sprawie. Teraz wydaje się, że ta przeszkoda zniknęła. W związku z tym oczekujemy, że Donald Tusk, wciąż jeszcze urzędujący premier, a od grudnia szef Rady Europejskiej, postąpi zgodnie z polską racją stanu i doprowadzi do odrzucenia drugiego pakietu klimatycznego – powiedział Piotr Duda, szef Solidarności.

– Premier Tusk zapowiedział, że choć będzie odpowiedzialny za politykę całej UE, to jego rozum, serce i myśli wciąż będą biało-czerwone. Trzymamy za słowo i liczymy, że ta deklaracja nie trafi do pokaźnego zbioru niespełnionych obietnic tego polityka. Jesteśmy przekonani, że pan premier ma świadomość, iż przyjęcie drugiego pakietu byłoby dla Polaków i dla Polski katastrofalne – dodał Piotr Duda.

W liście liderzy związkowi podkreślają, że przygotowany przez KE dokument trzeba odrzucić w całości. – Propozycje KE nie dadzą się bowiem naprawić niewielkimi zmianami, okresami przejściowymi czy czasowym przekierowaniem środków przy zachowaniu głównych celów i mechanizmów wdrożeniowych. Potrzebna jest gruntowna zmiana  podejścia uwzględniająca zróżnicowaną sytuację poszczególnych krajów, a także nową sytuację międzynarodową, jaka powstała w wyniku kryzysu na Ukrainie – wyjaśniają sygnatariusze.

pobierz i przeczytaj pełną treść listu

ny
źródło foto:solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz