Solidar Śląsko Dąbrow

Alimenty od byłego małżonka

Zdecydowana większość z nas obowiązek alimentacyjny wiąże jedynie z alimentami przysługującymi dzieciom od ich rodziców. Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala nam jednak domagać się alimentów również od byłych małżonków, a nawet krewnych w linii prostej nie będących rodzicami i rodzeństwem. Każdorazowo możliwość domagania się alimentów od osób zobowiązanych ustawowo do alimentacji jest jednak uzależniona od zaistnienia przesłanek określonych przepisami. 
 
Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami w głównej mierze uzależniony jest od ustalenia winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Alimentów od byłego małżonka nie może domagać się bowiem jedynie ten małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku, w którym za winnego uznany zostanie jeden z małżonków, małżonek, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa może domagać się od drugiego małżonka, aby ten przyczyniał się do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, pod warunkiem jednak, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego może domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego dożywotnio, jeśli tylko zaistnieje przesłanka istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej na skutek rozwodu. Obowiązek ten wygasa jednak w przypadku zawarcia przez małżonka niewinnego małżeństwa.
 
Natomiast w sytuacji, w której oboje małżonkowie są uznani jako współwinni rozkładu pożycia małżeńskiego lub rozwód orzeczony jest bez winy którejkolwiek ze stron, każdy z byłych małżonków może domagać się wzajemnie alimentów. Warunkiem uzyskania alimentów jest jednak powstanie po stronie małżonka żądającego alimentów niedostatku. Oznacza to, że sytuacja majątkowa takiego małżonka musi ulec znacznie większemu pogorszeniu niż sytuacja małżonka niewinnego domagającego się alimentów od małżonka wyłącznie winnego. Zakres roszczenia alimentacyjnego ograniczony jest jednak usprawiedliwionymi potrzebami małżonka uprawnionego oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi małżonka zobowiązanego. Co ważne obowiązek alimentacji w przypadku małżonków współwinnych i tych, którzy rozwiedli się bez orzekania o winie wygasa zawsze w razie zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów. Ponadto, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego lub współwinnego rozkładu pożycia małżeńskiego, obowiązek alimentacyjny wygasa również po upływie pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Okoliczności uzasadniające przedłużenie okresu muszą wystąpić przed upływem 5 lat.
 
Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.
 
Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.
 
Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Karol Ciszek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

Dodaj komentarz