Solidar Śląsko Dąbrow

Albo porozumienie, albo strajk

19 grudnia o godzinie 10.30 w Ministerstwie Transportu odbędzie się spotkanie z udziałem wiceministra Andrzeja Massela, przedstawicieli kolejarskich związków zawodowych oraz Związku Pracodawców Kolejowych. – Od wyniku tych rozmów zależy, czy wracamy do szczytu kolejowego, czy odwieszamy akcje strajkową – mówi Henryk Grymel, szef kolejarskiej „S”.

Zwołanie przez ministra Massela posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa jest konsekwencją ultimatum, które kolejarska Solidarność dała rządowi i samorządom w ubiegłym tygodniu. – W stanowisku dostarczonym do Ministerstwa Transportu zaznaczyliśmy, że do 15 grudnia czekamy na przedstawienie nam kompleksowej wizji funkcjonowania przewozów pasażerskich w Polsce. Wcześniej podczas obrad trwającego szczytu kolejowego nie udało nam się uzyskać żadnych konkretów. Dlatego zarówno Solidarność, jak i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zawiesiły swój udział w jego pracach – mówi Henryk Grymel, Przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy.

25 sierpnia związkowcy podpisali z zarządem spółki Przewozy Regionalne porozumienie zawieszające akcje strajkową. Wcześniej 17 sierpnia przeprowadzony został 24-godzinny strajk generalny w Przewozach Regionalnych. – Miejmy nadzieję, że na spotkaniu w Ministerstwie zostaną nam przedstawione konkretne rozwiązania. Jeżeli tak się nie stanie, będziemy zmuszeni znowu zastrajkować, możliwe, że jeszcze przed świętami – podkreśla Grymel.

Dodaj komentarz