Solidar Śląsko Dąbrow

Albo konkretne propozycje, albo protest

W ocenie Solidarności w ArcelorMittal Poland pracodawca celowo przeciąga negocjacje płacowe na 2016 roku. Związkowcy zwrócili się do zarządu spółki o przedstawienie konkretnych rozwiązań dotyczących tegorocznych podwyżek wynagrodzeń. Równocześnie zapowiedzieli, że jeżeli pracodawca nie zaprezentuje swoich propozycji płacowych w ciągu 7 dniu, rozpoczną akcję protestacyjną.

– Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland ponownie wzywa pracodawcę do przedstawienia merytorycznego stanowiska odnoszącego się do wszystkich propozycji związkowych wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Poland S.A i Spółek Zależnych z dnia 09.11.2015 roku oraz do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji celem uzgodnienia i podpisania porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A z organizacjami związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2016 – czytamy w stanowisku zakładowej Solidarności skierowanym do Geerta Verbeecka, dyrektora generalnego AMP.

Przedstawione przez „S” w listopadzie ubiegłego roku postulaty płacowe dotyczyły m.in. wzrostu płac w wysokości 300 zł brutto w 2016 roku dla wszystkich pracowników firmy oraz wypłacenia jednorazowej nagrody za wkład pracy w 2015 roku w wysokości 2500 zł dla każdego pracownika, który w 2015 roku był zatrudniony w AMP lub w spółce świadczącej usługi na rzecz koncernu. – Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy negocjacje płacowe na kolejny rok powinny zostać zakończone do końca roku poprzedniego, ale do tej pory zarząd spółki nie odniósł się do naszych postulatów – mówi Jerzy Goiński, szef Solidarności w AMP. Przewodniczący podkreśla, że pracodawca dwukrotnie zapewniał stronę społeczną, że przedstawi swoje propozycje, ale obietnice te nie zostały spełnione.

Pozostałe postulaty dotyczą objęcia wszystkich pracowników programem gwarantującym szybki i bezpłatny dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz pozostawienia środków finansowych po odchodzących pracownikach do dyspozycji dyrektorów poszczególnych pionów, w celu przeznaczania na wzrost płac. Związkowcy domagają się też wprowadzenia w spółce perspektywicznej polityki płacowo-kadrowej.

Kolejną kwestią wymagającą uregulowania jest ujednolicenie warunków zatrudniania pracowników w ArcelorMittal Poland i w zdzieszowickim oddziale spółki. Chodzi o zrównanie podstawowych składek odprowadzanych na Program Emerytalny dla osób zatrudnionych w AMP do poziomu obowiązującego w Zdzieszowicach, czyli 4,5 proc. miesięcznych wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jak informuje Jerzy Goiński, w pozostałych oddziałach AMP składka ta wynosi 1,5 proc.

W stanowisku, które wpłynęło do zarządu spółki 2 lutego, związkowcy podkreślili, że nieprzedstawienie przez pracodawcę stanowiska płacowego w ciągu siedmiu dni spowoduje podjęcie działań protestacyjnych.

Do ArcelorMittal Poland należą oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach, Świętochłowicach i Chorzowie, w których łącznie zatrudnionych jest ok. 10 tys. pracowników.

ak

 

 

Dodaj komentarz