Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja strajkowa zawieszona

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW S.A. podjął w poniedziałek decyzję o zawieszeniu akcji strajkowej wyznaczonej na 9 czerwca. To odpowiedź na apel strony rządowej, aby wykorzystać wszystkie możliwości do osiągnięcia kompromisu. Strona związkowa po raz kolejny zadeklarowała gotowość do kontynuacji negocjacji.

– Strona społeczna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wnioskuje też o rzeczywisty dialog. Wnosimy o niepodejmowanie gier taktycznych, ale poważne potraktowanie rozmów, które naszym zdaniem będą rozmowami ostatniej szansy – czytamy w komunikacie MKPS.

Związkowcy zaznaczają, że ostatnie rozmowy, które odbywały się 3 czerwca w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zostały zerwane przez przedstawicieli strony rządowej i zarząd JSW S.A. – Strona rządowa podejmując decyzję, że koniec rozmów bez względu na ich wynik nastąpi o godzinie 15.30. oraz ostateczna decyzja Jarosława Zagórowskiego o odrzuceniu postulatu płacowego zmusiły MKPS JSW S.A. do przesłania w trybie pilnym pisma powiadamiającego o rozpoczęciu akcji strajkowej w dniu 9 czerwca 2011 r.

Przedstawiciele rządu oraz zarządu JSW S.A. nie wytrzymali presji i zerwali natychmiast rozmowy. „Ucieczka” partnerów z sali obrad pokazała, że nie potrafią zrozumieć sytuacji drugiej strony – podkreślają członkowie MKPS JSW S.A.

– Równocześnie oświadczamy, że nie pozwolimy się szantażować i obrażać, a interesów załogi będziemy bronić do końca bez względu na próby zastraszania i insynuacji, jakie znalazły się w apelu złożonym przez stronę rządową oraz Zarząd JSW S.A. Żądamy od autorów apelu (Zarządu JSW S.A. oraz strony rządowej ) przedstawienia do publicznej wiadomości informacji, jakich to rzekomych „własnych” interesów mieliby się zrzec członkowie MKPS JSW S.A., które mają utrudniać negocjacje – napisali członkowie MKPS.

MKPS JSW S.A. złożył poprzez swoich przedstawicieli z prezydium w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wniosek o wyznaczenie w trybie pilnym kolejnego terminu spotkania stron.
 

Dodaj komentarz