Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja protestacyjna w zbrojeniówce?

Solidarność przemysłu zbrojeniowego i lotniczego domaga się, aby rząd przedstawił konkretny program konsolidacji i wspierania firm z tych branż. Jeżeli postulat nie zostanie spełniony, związkowcy nie wykluczają protestów.

24 lutego w Warszawie odbędzie się wspólne posiedzenie Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność. – Spotykamy się, aby ustalić scenariusz wspólnych działań wobec rządowej niekonsekwencji w kwestii restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego. Chaos w naszych branżach trwa od wielu miesięcy. Rząd najwyraźniej nie ma żadnego planu, ani strategii działania. Obawiamy się, że taka sytuacja doprowadzi do całkowitego zniszczenia naszych zakładów i likwidacji tysięcy miejsc pracy – mówi Zdzisław Goliszewski przewodniczący Solidarności w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach.

O konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego mówi się od lat. Była ona jednym z głównych założeń przyjętego przez rząd programu pt. „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”. Celem konsolidacji miało być stworzenie silnego polskiego koncernu zbrojeniowego, zdolnego zaspokoić potrzeby polskiej armii i z powodzeniem konkurować z zachodnimi firmami na rynkach zagranicznych. Zgodnie z programem zakłady zbrojeniowe miały być koncentrowane wokół Grupy Bumar. Jednak w maju Grupa przestała istnieć, a w jej miejsce powstał podmiot o nazwie Polski Holding Obronny. Z kolei w grudniu minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński poinformował o zarejestrowaniu nowego podmiotu o nazwie Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład jak na razie weszły wojskowe zakłady remontowo-produkcyjne i Huta Stalowa Wola. – Dzisiaj nie wiadomo, czy polskie zakłady zbrojeniowe będą konsolidowane wokół PHO czy PGZ. Funkcjonujemy w zawieszeniu. Wszyscy czekają na jakiekolwiek decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej i resortu skarbu. Co gorsza zawieszeniu uległy też wszystkie projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach PHO – podkreśla Goliszewski.

7 lutego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność skierowała do premiera Donalda Tuska oraz szefów resortów gospodarki, skarbu i obrony narodowej stanowisko w sprawie konsolidacji zakładów zbrojeniowych, w którym domagaj się przedstawienia terminu pełnej konsolidacji, instrumentów wspierających rozwój przemysłu obronnego oraz gwarancji systemowego udziału polskiego przemysłu i polskiej nauki w programach modernizacji sił zbrojnych, przyjętych przez rząd. Jak dotąd żaden z adresatów pisma nie udzielił na nie odpowiedzi.

lk

 

 

Dodaj komentarz