Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja protestacyjna w CPiO

24 lutego pracownicy Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie rozpoczęli akcję informacyjno-protestacyjną, przeciwko połączeniu tej placówki z Zespołem Szpitali Miejskich. Budynek CPiO został oflagowany. 
 
Marek Szmarzoch, przewodniczący Solidarności w Centrum Pediatrii i Onkologii podkreśla, że decyzja o fuzji obydwu szpitali została podjęta przez Radę Miasta Chorzowa bez konsultacji społecznych. – Nie uzgodniono wcześniej szczegółów tego połączenia, rozmowy na ten temat dopiero się zaczynają. Obawiamy się, że CPiO zostanie wchłonięte przez szpital miejski, straci na znaczeniu i przestanie być innowacyjne. Obecnie jest to wielospecjalistyczna placówka, w której leczone są dzieci z całego województwa – mówi Marek Smarzoch. W jego ocenie, żeby CPiO mogło utrzymać swoją pozycję, powinno wejść do sieci szpitali, jako samodzielna jednostka.
 
Pracownicy CPiO obawiają się też zwolnień, nie do końca wierzą w zapewnienia władz miasta, dotyczące utrzymania wszystkich miejsc pracy w obydwu placówkach. – Nikt nie może zagwarantować, że w przyszłości nie będzie redukcji etatów, zwłaszcza na tych stanowiskach i w tych jednostkach, które działają w jednym i w drugim szpitalu, np. w administracji, laboratorium czy sterylizatorni – dodaje związkowiec.
 
W najbliższych dniach pracownicy CPiO będą rozdawać rodzicom pacjentów placówki i mieszkańcom miasta ulotki, w których poinformują o konsekwencjach połączenia centrum z Zespołem Szpitali Miejskich.
 
27 lutego fuzją chorzowskich szpitali zajmie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Do udziału w spotkaniu WRDS zaproszeni zostali m.in. prezydent Chorzowa, reprezentanci ugrupowań, które wchodzą w skład Rady Miasta oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w obydwu szpitalach.
 
Uchwała dotycząca połączenia Zespołu Szpitali Miejskich z Centrum Pediatrii i Onkologii podjęta została przez chorzowskich radnych 2 lutego. Za fuzją opowiedziało się 15 osób, 5 wstrzymało się od głosu, przeciwko były tylko 4. Już następnego dnia, 3 lutego przedstawiciele wszystkich grup pracowników CPiO zawiązali Społeczny Komitet Ratowania Chorzowskiej Pediatrii.
 
aga
 

Dodaj komentarz