Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja protestacyjna w AMP. „Solidarność” walczy o podwyżki

Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland o 400 zł brutto, wypłata nagrody wynoszącej 2 tys. zł brutto oraz ustalenie płacy minimalnej w koncernie na poziomie 3 tys. zł brutto – to najważniejsze postulaty przedstawione pracodawcy przez działającą w firmie „Solidarność”. 
 
Od 11 marca „Solidarność” prowadzi w AMP akcję protestacyjną, zakłady zostały oflagowane, a na ich terenie pojawiły się banery informujące o żądaniach zgłoszonych przez związek, powstał sztab protestacyjno-strajkowy. – Decyzje dotyczące dalszych działań będą podejmowane na bieżąco – zapowiada Jerzy Goiński, przewodniczący „Solidarności” w AMP.
 
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy porozumienie płacowe na 2020 rok powinno zostać podpisane przez stronę związkową i pracodawcę w ostatnim kwartale ubiegłego roku. – Pracodawca prawie w ogóle z nami nie rozmawia i robi wszystko, żeby negocjacje przeciągać. Jeśli już do nich dojdzie, to przedstawia propozycje, które są nie do zaakceptowania. Ta stagnacja trwa zbyt długo – dodaje Jerzy Goiński. Zaznacza, że propozycje pracodawcy dotyczą m.in. włączenia „dodatku układowego” do płacy zasadniczej, czy ustalenia płacy minimalnej w koncernie na poziomie 2680 zł brutto. W ocenie „S” takie rozwiązania nie mają nic wspólnego z konkretnymi podwyżkami i nie przełożą się na poprawę wynagrodzeń pracowników AMP. 
 
Oprócz postulatów płacowych związek upomina się też o poprawę warunków pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia. Kolejna sporna kwestia dotyczy zwrotu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Chodzi o pieniądze, które nie wpłynęły na konto funduszu w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy o zmniejszeniu odpisu na ZFŚS.
 
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 13 tys. pracowników. 
 
aga
źródło foto: NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland
 

Dodaj komentarz