Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja pomocy dla Ukrainy

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję pomocy dla Ukrainy. Ze środków ZR sfinansowana została wysyłka transportów leków, środków opatrunkowych i innych artykułów pierwszej potrzeby dla Ukraińców.

W siedzibie ZR w Katowicach, w sali 108 prowadzona jest też zbiórka pomocy rzeczowej. Obecnie w budynku ZR przebywają także trzy rodziny uchodźców z Ukrainy.

W związku z licznymi zapytaniami organizacji zakładowych podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniędzy na dalszą pomoc zarówno dla Ukraińców. Zarówno tych,  którzy pozostają w swoim kraju, jak i dla osób, które uciekły przed wojną do Polski. Wszystkich, którzy chcą zaangażować się w akcję, prosimy o przekazywanie datków na konto Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”:

03 1050 1214 1000 0007 0001 0739 z dopiskiem: „Pomoc dla Ukrainy”

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy finansowanej ze zbiórki wraz z dokładnym rozliczeniem przekazywanych datków będą prezentowane na posiedzeniach Zarządu Regionu.