Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja Lato 2020

Blisko 2,3 tys. dzieci wyjedzie w tym roku na wakacje dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Zdecydowana większość z nich będzie wypoczywała na obozach harcerskich.
 
Na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył przeszło 560 tys. zł. Większość tych środków trafiła do Chorągwi Śląskiej ZHP, która zamierza zorganizować ok. 90 obozów. Weźmie w nich udział w sumie ponad 8 tys. harcerzy. – Wsparciem objętych zostało ponad 1920 dzieci z rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Gdyby nie pomoc Funduszu, te dzieci najprawdopodobniej zostałyby w domach – mówi Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. 
 
Epidemia koronawirusa pokrzyżowała wakacyjne plany harcerzy. W tym roku obozy odbywają się w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Zrezygnowano też z wyjazdów do nadmorskich miejscowości. – Chcieliśmy, żeby dzieci były w miarę blisko domów, dlatego obozy są organizowane głównie na terenie województwa śląskiego. Pierwsze turnusy mamy już za sobą. Dzieci wróciły całe, zdrowe i bardzo zadowolone. One były bardzo stęsknione kontaktu z rówieśnikami. Bardzo im tego brakowało, bo przez wiele tygodni uczyły się on-line. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak jest, dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby te wyjazdy mogły dojść do skutku – dodaje Anna Peterko. 
 
Jak wynika z informacji przekazanych przez WFOŚiGW w Katowicach, w tym roku pieniądze na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci otrzymało w sumie 6 instytucji. 53 tys. zł trafiło do gminy Rybnik, co pozwoli na dofinansowanie pobytu blisko 140 osób na koloniach w Międzybrodziu Żywieckim. Wśród beneficjentów Funduszu znalazł się także m.in. Uczniowski Klub Sportowy w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach, który otrzymał ponad 20 tys. zł na dofinansowanie wyjazdu na wakacje dla blisko 60 dzieci. 
 
Ze względu na trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i ograniczenie letnich wyjazdów, tegoroczna akcja wakacyjna jest skromniejsza niż w poprzednich latach. W 2019 roku na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży Fundusz przeznaczył 967 tys. zł, co umożliwiło wyjazd na obozy i kolonie 5,4 tys. osób.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: ZHP Chorągiew Śląska
 
 

Dodaj komentarz