Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja informacyjna „Solidarności” przed zakładem koreańskiej spółki

26 lutego przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” prowadzili akcję informacyjną przed spółką SK hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej. Rozdawali ulotki i rozmawiali z pracownikami o bieżących problemach w zakładzie. Opowiadali też o korzyściach płynących z przynależności związkowej.

Akcja ruszyła o godz. 18.30, czyli na przełomie pierwszej i drugiej zmiany. – Udało nam się porozmawiać z kilkudziesięcioma osobami wychodzącymi i wchodzącymi do zakładu. Wszyscy pozytywnie reagowali na informację, że „Solidarność” chce rozwinąć swoją działalność w spółce – relacjonuje Ksenia Ulanowicz-Sienkiel, kierownik Biura Promocji i Rozwoju Związku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.
Związkowcy przygotowali też ankietę dotyczącą problemów i oczekiwań pracowników. – Akcja będzie jeszcze kontynuowana, więc z przeanalizowaniem tych ankiet musimy zaczekać – dodaje Ksenia Ulanowicz-Sienkiel.

Firma SK hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej została oficjalnie otwarta w 2021 roku. Spółka zatrudnia 450 osób. Jest częścią SK Group, największą w Korei Południowej i trzecią na świecie firmą produkującą separatory do akumulatorów.

Akcja w dąbrowskim zakładzie została zorganizowana wspólnie przez pracowników biura rozwoju i zakładową „Solidarność”. Organizcja „S” powstała w dąbrowskiej spółce w 2022 roku. Dzięki staraniom związkowców w 2023 roku w życie weszły pierwsze znaczące zbiorowe podwyżki wynagrodzeń. Płace w spółce wzrosły wówczas średnio o 800 zł brutto.

aga