Solidar Śląsko Dąbrow

Akademia SIP

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  zainaugurowała działalność Akademia Społecznej Inspekcji Pracy. Jednym z patronów projektu jest Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Celem Akademii SIP jest podnoszenie kwalifikacji społecznych inspektorów pracy, którzy biorą bezpośredni udział w propagowaniu bezpiecznych zachowań pracowników na stanowiskach pracy i kształtowaniu dobrych praktyk w zakresie BHP w swoich przedsiębiorstwach.

– Chcemy, by społeczni inspektorzy, będący naszymi partnerami, byli również przez pracodawców odbierani jak partnerzy. Dlatego podczas zajęć Akademii SIP zapewnimy państwu wysoki poziom wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki niej zwiększy się rola SIP w zakładach pracy. Ten projekt nie doszedłby do skutku, gdyby nie pomoc organizacji związkowych: Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych – poinformowała uczestników szkoleń Okręgowa Inspektor Pracy Beata Marynowska.

Obecny na inauguracji Akademii SIP wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Sławomir Ciebiera podkreślał, że SIP jest bardzo potrzebna i przydatna, a społeczni inspektorzy są fachowcami, świetnie znającymi swoje zakłady i ich bolączki. – Dzięki szkoleniom, w których uczestniczą mają ponadprzeciętną wiedzę. Społeczny inspektor pracy reaguje natychmiast na wszelkie nieprawidłowości i dlatego jest bezdyskusyjnie potrzebny w zakładzie. Myślę, że poprzez ciągłe doskonalenie stosunków między PIP a SIP należy zwiększyć rolę i znaczenie społecznej inspekcji. Jeżeli pracodawca widzi dobrą współpracę pomiędzy inspekcjami, to automatycznie wzrasta w jego oczach ranga SIP – powiedział podczas inauguracji Sławomir Ciebiera. 

Rozpoczęta w czwartek pierwsza edycja kursu skierowana jest do sipowców z branży hutniczej i górniczej, w których występuje duża liczba wypadków. Podczas pięciu cykli kursu specjaliści z PIP będą przekazywać społecznym inspektorom m.in. wiedzę na temat właściwej współpracy SIP ze związkami zawodowymi, z podstaw prawnych funkcjonowania i struktury organizacyjnej PIP, uprawnień i obowiązków pracowników oraz z zakresu prawa pracy i psychologii. W grudniu kursanci Akademii SIP będą zdawać egzamin końcowy.

Patronami medialnymi Akademii SIP są: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski, Trybuna Górnicza i Magazyn Hutniczy.

Dodaj komentarz