Solidar Śląsko Dąbrow

75 tys. zł odszkodowania

W czasie wykonywanych pod ziemią prac górnicy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu, a także ryzykiem powodowanym przez stosowane techniki wykonywanych prac. W jednej ze spraw, z którą poszkodowany zgłosił się do pełnomocnika „Votum” doszło do wypadku w trakcie czyszczenia przejścia w polu obchodowym. W pewnym momencie stopa poszkodowanego została ściśnięta pomiędzy spągnicą a belką układu przesuwnego. Przeprowadzone przez zespół powypadkowy postępowanie wykazało, że do zdarzenia doszło na skutek ściśnięcia lewej stopy układem do spągnicy, a także z powodu nieuwagi poszkodowanego, który był zaabsorbowany czynnościami związanymi z czyszczeniem urobku z przejścia dla załogi. Górnik został przewieziony z miejsca zdarzenia do szpitala, gdzie zdiagnozowano obrażenia ciała w postaci: otwartego złamania kości śródstopia lewego ze zmiażdżeniem stopy, w następstwie których konieczne było przeprowadzenie zabiegu operacyjnego amputacji części stopy.

Po udokumentowaniu okoliczności zdarzenia, a także rozmiarów powstałych szkód pełnomocnik „Votum” dokonał zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela pracodawcy. W następstwie przeprowadzonego postępowania ubezpieczyciel przyznał na rzecz pracownika kwotę 35.000 zł pomniejszoną o 20% przyczynienia wynikającego z okoliczności wypadku. Dokonana analiza treści wydanej w sprawie decyzji pozwoliła na sformułowanie w imieniu poszkodowanego dalszych roszczeń oraz kwestionowania uwzględnionego stopnia przyczynienia. Ostatecznie na skutek polemiki z argumentacją ubezpieczyciela wynegocjowano na rzecz poszkodowanego wypłatę dalszej części odszkodowania, którego łączna wysokość określona została na kwotę 75.000 zł, przy czym całkowicie zniesione zostało przyczynienie. Powyżej wskazywana kwota wypłacona została niezależnie od jednorazowego odszkodowania wypłaconego przez ZUS.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

 

Dodaj komentarz