Solidar Śląsko Dąbrow

500 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli

We wrześniu ruszy kampania edukacyjno-informacyjna „MOGĘ! Zatrzymać SMOG” – Przedszkolaku złap oddech”. Dzięki akcji współfinansowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do publicznych przedszkoli trafi 500 oczyszczaczy powietrza.
 
Małe dzieci są najbardziej wrażliwe na zły stan powietrza, długo wychodzą z chorób dróg oddechowych, a do szybszej rekonwalescencji może się przyczynić lepsza jakość powietrza w przedszkolach – podkreślała Izabela Domagała, wicemarszałek województwa śląskiego podczas konferencji prasowej zorganizowanej 23 sierpnia w urzędzie marszałkowskim. Wziął w niej także udział prezes Funduszu Tomasz Bednarek.
 
Zgłoszenia przedszkoli zainteresowanych udziałem w kampanii będą przyjmowane od 2 do 20 września pod adresem internetowym wydzial.pw@sląskie.pl. Jedna placówka otrzyma maksymalnie 5 oczyszczaczy powietrza, a pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. (Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl).
 
Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, a przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest konkurs dla placówek przedszkolnych na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce związanej ze smogiem.
 
aga
źródło foto: wfosigw.katowice.pl
 
 
 

Dodaj komentarz