Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek 40. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek

W czwartek 16 grudnia w Katowicach w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii. W obchodach weźmie udział Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach koncelebrowaną mszą świętą. Będzię jej przewodniczył i homilię wygłosi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerują pod Krzyż-Pomnik przy kopalni Wujek. Po przemówieniach zaproszonych gości odbędzie się apel poległych i salwa honorowa. Następnie oficjalne delegacje złożą kwiaty pod Krzyżem-Pomnikiem.

W uroczystościach wezmą udział rodziny poległych górników, uczestnicy tamtych wydarzeń, przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur „Solidarności” oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych.

Protest w kopalni Wujek rozpoczął się po wprowadzeniu stanu wojennego, na wieść o zatrzymaniu przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. 14 grudnia górnicy z porannej zmiany przystąpili do strajku. Później dołączali do nich pracownicy kolejnych zmian. Na przywódcę strajku wybrano Stanisława Płatka. Górnicy domagali się m.in. zwolnienia z więzienia Ludwiczaka i innych działaczy „Solidarności” z całego kraju oraz zniesienia stanu wojennego.

16 grudnia 1981 roku strajkującą kopalnie otoczyły oddziały milicji, czołgi i wozy pancerne. Przed godziną 11 czołgi sforsowały kopalniany mur, a uzbrojone oddziały ZOMO wkroczyły na teren zakładu. Górnicy zostali ostrzelani środkami chemicznymi. Stawiali opór. W czasie starć strajkujący ujęli trzech milicjantów, a resztę pacyfikujących zmusili do wycofania. Następne do akcji wprowadzony został pluton specjalny ZOMO, którego członkowie zaczęli strzelać do protestujących z ostrej amunicji. Na miejscu zginęło sześciu górników, jeden umarł kilka godzin po operacji, dwóch kolejnych na początku stycznia 1982 r. Kilkudziesięciu górników zostało rannych.

Program obchodów:
godz. 13.00 – msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Piękna 8,
godz. 14.15 – przemarsz pod Krzyż-Pomnik Poległych Górników przy kopalni Wujek,
godz. 14.45 – uroczystości pod Krzyżem-Pomnikiem, Plac NSZZ „Solidarność” – wystąpienia gości, apel poległych, złożenie wieńców przez rodziny poległych górników oraz oficjalne delegacje

and