Solidar Śląsko Dąbrow

330 do zwolnienia

330 pracowników zamierza zwolnić huta CMC Zawiercie. Zakładowa Solidarność domaga się, by pracodawca odstąpił od planowanych zwolnień grupowych lub przynajmniej ograniczył ich liczbę. Jako powody redukcji zatrudnienia w hucie CMC Zawiercie pracodawca w oficjalnej informacji do załogi podał: „pesymistyczne prognozy rozwoju gospodarki, ryzyko recesji w krajach strefy euro, reforma krajowych finansów publicznych, nieprawidłowości podatkowe w handlu importowaną stalą zbrojeniową oraz znaczny wzrost cen gazu i energii”. W ocenie pracodawcy wszystkie te czynniki mają szczególnie duży wpływ na drastycznie pogarszającą się sytuację na rynku wyrobów stalowych.

Zgodnie zapowiedzią prezesa huty CMC Zawiercie zwolnienia grupowe będą realizowane w czerwcu i w  lipcu. Na 23 maja zaplanowane zostały pierwsze konsultacje ze stroną związkową. – Zwalnianym osobom pracodawca proponuje tylko ustawowe odprawy i umorzenie pożyczek z funduszu socjalnego. My będziemy robić wszystko co w naszej mocy, by wycofał się z zamiaru zwolnień, albo też zmniejszył ich liczbę. Zamierzamy również postulować o zwiększenie osłon socjalnych  dla zwalnianych pracowników – zapowiada Danuta Nowicka, przewodnicząca Solidarności w hucie CMC Zawiercie. 

Huta CMC Zawiercie zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Zakład zajmuje się produkcją stali, głównie dla budownictwa.

Dodaj komentarz