Solidar Śląsko Dąbrow

31 lat temu wprowadzono stan wojenny

Regionalne obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się w Zabrzu-Zaborzu. O godz. 12.00 w kościele św. Jadwigi odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. – Nabożeństwo koncelebrować będą kapłani z miejscowej parafii i księża, którzy w czasie stanu wojennego nieśli internowanym posługę kapłańską oraz kapelan śląsko-dąbrowskiej Solidarności ks. prałat Stanisław Puchała. Po mszy złożymy kwiaty pod znajdującym się przy kościele krzyżem, upamiętniającym internowanych działaczy opozycyjnych, którzy w więzieniu przy ul. ks. Janika spędzili niejednokrotnie wiele miesięcy. Pamięć o tym miejscu jest dla nas bardzo ważna, bo to był największy ośrodek internowania na południu Polski – informuje Eugeniusz Karasiński, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Zdaniem Karasińskiego pamięć o stanie wojennym powinna być przestrogą dla wszystkich kolejnych władz w Polsce. – Historia 13 grudnia, historia Solidarności dowiodły, że siłowe rozwiązania są z góry skazane na niepowodzenie, że to my, którzy byliśmy internowani i represjonowani, mieliśmy wtedy rację – mówi Eugeniusz Karasiński.

Po uroczystościach opozycyjni działaczy z lat 80. wezmą udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Zabrzańskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, organizowane od dwóch lat wspólnie przez Śląsko-Dąbrowska Solidarność, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze Zabrza, zwieńczy koncert finałowy wojewódzkiego konkursu „Pieśni bardów Solidarności z 1980 roku”. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00 w miejscowym Muzeum Górnictwa.

W obozie internowania w Zabrzu-Zaborzu osadzono ogółem blisko 600 działaczy opozycyjnych ze Śląska, z Zagłębia oraz z ówczesnego województwa częstochowskiego. Pierwsi internowani trafili tam 13 grudnia 1981 roku. Obóz został zamknięty w grudniu 1982 roku. Wtedy też internowanych przewieziono do zakładów karnych w Raciborzu i Strzelcach Opolskich.

Dodaj komentarz