Solidar Śląsko Dąbrow

21 marca manifestacja kolejarzy

21 marca kolejarskie związki zawodowe zorganizują manifestację przed Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w obronie kolejowych przewozów regionalnych i swoich miejsc pracy.  –  W manifestacji i w czasie innych działań protestacyjno-strajkowych wesprą nas koledzy z Solidarności ze wszystkich spółek kolejowych w regionie – poinformował dziś Mariusz Samek, przewodniczący związku w  Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Katowicach.

Przyczyną protestu są plany likwidacji około 100 pociągów regionie, co zdaniem związkowców spowoduje zwolnienie ponad 600 pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.

– Odwołanie planowanych działań warunkujemy podjęciem dialogu z partnerami społecznymi przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i Zarząd PR z jednoczesnym spisaniem porozumienia warunkującym utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnieniem dostępności do publicznych kolejowych przewozów regionalnych, na poziomie minimalnych potrzeb zapewniających mieszkańcom województwa śląskiego, dojazd do pracy, szkół, miejsc użyteczności publicznych itp. – napisali we wspólnym komunikacie przedstawiciele regionalnych kolejarskich struktur związkowych.
 

Dodaj komentarz