Solidar Śląsko Dąbrow

2,5 mln zł na „Zielone Pracownie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną, siódmą już edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2021” oraz „Zielona Pracownia’2021”, skierowanych do szkół podstawowych i średnich z naszego województwa. W tej edycji konkursów na „Zielone Pracownie” katowicki Fundusz przeznaczy 2,5 mln zł.
 
Konkurs jest dwustopniowy. Najpierw szkoły zgłaszają projekty „Zielonych Pracowni”, a następnie organy prowadzące placówki oświatowe starają się o środki na realizację przedstawionych projektów. Termin zgłaszania projektów upływa 31 stycznia 2021 roku.
 
Jak poinformował Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, kwota dotacji, jaką szkoła może uzyskać łącznie w obu konkursach, została podwyższona do 50 tys. zł. Poprzednio było to 37,5 tys. zł.
 
Obydwa konkursy zostały zainaugurowane w 2015 roku. Od tego czasu w placówkach oświatowych powstało 308 „Zielonych Pracowni”, na których utworzenie WFOŚiGW w Katowicach wydał 10,5 mln zł.
 
ak
 
 
 

Dodaj komentarz