Solidar Śląsko Dąbrow

17 grudnia będą rózgi i inne prezenty

17 grudnia o godz.15.00 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się wielotysięczna manifestacja organizowana przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

W czasie manifestacji zostanie przekazana wojewodzie śląskiemu petycja do premiera Donalda Tuska z żądaniem jak najszybszego rozpoczęcia rozmów w sprawie postulatów MKPS. – To, co stało się w Fiat Auto Poland i to, co dzieje się w firmach kooperujących z FAP, pokazuje, że naprawdę nie ma już na co czekać. Źle jest w motoryzacji, coraz gorzej w hutnictwie. W każdej chwili, w każdym zakładzie pracownicy mogą usłyszeć, że będą zwolnienia. – Tą manifestacją chcemy jeszcze przed świętami przypomnieć rządowi, że ludzie nie będą bezwolnie czekać, aż zostaną wyrzuceni na bruk – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W manifestacji wezmą udział przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i wszystkich branż. W czasie protestu nie zabraknie elementów happeningów. – Grudzień to szczególna pora. Za nami Mikołaj, przed nami święta, dlatego nie możemy przyjść z pustymi rękami. Będą to różne prezenty dla premiera. Na przykład koledzy z Zagłębia szykują rózgi, koledzy ze Śląska „wongiel” i „oszkrabiny” – zapowiada Dominik Kolorz.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy powstał w październiku. W skład komitetu weszły cztery centrale związkowe: śląsko-dąbrowska Solidarność, OPZZ, FZZ oraz Sierpień 80. Na początku grudnia do MKPS przystąpił ZZ Kontra. Celem komitetu jest ochrona mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce.

W listopadzie ruszyły przygotowania do generalnego strajku solidarnościowego w całym regionie. Trwają referenda strajkowe w kolejnych branżach i zakładach. Głosowania zakończyły się już na kolei, w hutnictwie i w koksowniach. Wzięło w nich udział już około 20 tys. pracowników. Większość opowiada się za strajkiem. Trwa referendum w przemyśle metalowym i w zbrojeniówce. W styczniu głosować będą m.in. górnicy, energetycy, ciepłownicy i służba zdrowia.

Postulaty MKPS:
1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego. (Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa nie zwalniały ludzi i nie likwidowały miejsc pracy w czasie kryzysu, tylko razem z rządem płaciły postojowe).
2. Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego. (Chodzi o to, aby rząd wspierał przedsiębiorstwa, które wykańcza zbyt drogi prąd, bo inaczej te zakłady i miejsca pracy zostaną przeniesione za wschodnią granicę).
3. Ograniczenie stosowania umów śmieciowych. (Chodzi o to, aby ludzie mieli stałą i stabilną pracę, aby mogli odkładać na emerytury).
4. Likwidacja NFZ. (Chodzi o to, aby nasze składki trafiały na leczenie pacjentów w naszym regionie, a nie były przejadane przez urzędników w Warszawie).
5. Utrzymanie rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. (Chodzi o utrzymanie emerytur pomostowych na wcześniejszych, sprawiedliwych zasadach, aby ludzie przed emeryturą nie trafiali na bruk, nie zostawali bez środków do życia).
 

Dodaj komentarz