Solidar Śląsko Dąbrow

16 manifestacji już za dwa tygodnie

Podczas obrad w Łodzi sztab protestacyjny NSZZ Solidarność zdecydował o szczegółach akcji protestacyjnych w najbliższych tygodniach. 30 czerwca związek zorganizuje duży protest w Warszawie.

Sztab podtrzymał wcześniejsze ustalenia co do organizacji w środę 25 maja manifestacji we wszystkich miastach wojewódzkich. Godziny rozpoczęcia tych akcji ustalą poszczególne zarządy regionów. Podczas protestów związkowcy przekażą wojewodom petycje z głównymi postulatami związku. Do najważniejszych należą podwyższenie kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowe obniżenie podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowanie dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. W specjalnie wyznaczonych miejscach staną stoliki z parasolami, tam będzie można zapoznać się z założeniami ustawy i poprzeć projekt Solidarności.

Członkowie sztabu omawiali dziś możliwość współpracy z innymi organizacjami przy organizacji regionalnych pikiet. Decyzje o tym, kogo zaprosić do protestów, podejmą zarządy regionów. W Bydgoszczy na przykład do akcji dołączy się Solidarność Rolników Indywidualnych – 25 maja pod bydgoski urząd wojewódzki ma zajechać ponad sto ciągników członków Solidarności RI.

Pikiety poprzedzą konferencje prasowe, które 23 lub 24 kwietnia odbędą się w poszczególnych miastach wojewódzkich. Do udziału w akcji zachęcać będą też spoty emitowane w regionalnych telewizjach i prasie lokalnej. Komisja Krajowa NSZZ „S” przygotowała też ponad sto tysięcy plakatów i ulotek informujących o celach i głównych postulatach NSZZ Solidarność. Materiały te od jutra będą dystrybuowane w poszczególnych regionach.

Sztab zdecydował dziś o dacie dużej manifestacji w Warszawie. Ogólnopolski protest w stolicy odbędzie się 30 czerwca.  Solidarność wystosuje apel do innych reprezentatywnych central związkowych z zaproszeniem do udziału w tej manifestacji.

Dodaj komentarz