Solidar Śląsko Dąbrow

13 zł… i nie kombinuj!

Ruszyła wspólna akcja NSZZ Solidarność i Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej za pracę. Każdy pracownik, który powinien zgodnie z przepisami dostawać 13 zł za godzinę pracy, a pracodawca płaci mu mniej, może zgłosić się po pomoc do „S” za pomocą specjalnego formularza kontaktowego. 
 
Minimalna stawka godzinowa za pracę w wysokości 13 zł brutto zaczęła obowiązywać od 1 stycznia. Nowymi przepisami objęci zostali pracownicy zatrudnieni na umowach-zleceniach oraz na tzw. samozatrudnieniu, czyli jednoosobowo świadczący usługi na rzecz firm. 
 
Wspólna akcja Solidarności i PIP „13 zł… i nie kombinuj!” jest reakcją na liczne sygnały docierające do związku o pracodawcach, którzy nie stosują przepisów o minimalnej stawce godzinowej. – Minimalna stawka godzinowa to wielki sukces Solidarności. Jest realizacją jednego z punktów naszej umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Dzisiaj czas na praktyczną realizację tego postulatu   – mówi Piotra Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
 
Na stronie „Tygodnika Solidarność” : www.tysol.pl uruchomiono specjalny formularz kontaktowy dla pracowników, których pracodawcy nie przestrzegają przepisów o  minimalnej stawce godzinowej. Zgłoszenia będą przekazywane Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie przeprowadzać kontrolę w zakładach pracy. Jeśli nieprawidłowości się potwierdzą, inspektorzy PIP wyegzekwują u pracodawcy stosowanie minimalnej stawki godzinowej. Mogą również ukarać go mandatem lub skierować sprawę do sądu. W skrajnych przypadkach nieuczciwy pracodawca może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 30 tys. zł.  
 
Co bardzo ważne, pracownicy, którzy zgłoszą nieprawidłowości, mają zapewnioną pełną anonimowość. Wszystkie informację podane w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł… i nie kombinuj!”. 
 
solidarnosc.org.pl, łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.