Związki zawodowe w Europie

 • Związki zawodowe w Hiszpanii

  Związki zawodowe w Hiszpanii

  Związki zawodowe w Hiszpanii

  W Hiszpanii umowy zbiorowe regulują ok. 70 proc. stosunków pracy. Jedno z najbardziej spektakularnych porozumień podpisanych w tym kraju dotyczy wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy w Kraju Basków - autonomicznym regionie Hiszpanii.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Hiszpanii"
 • Związki zawodowe we Włoszech

  Związki zawodowe we Włoszech

  Związki zawodowe we Włoszech

  Wolność zrzeszania się jest oparta na artykule 39 Konstytucji Włoch, który równocześnie zakazuje dyskryminacji z powodu przynależności lub działalności związkowej. W tym kraju do związków zawodowych należy ponad 12 milionów osób, jednak blisko połowę członków organizacji związkowych stanowią emeryci.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe we Włoszech"
 • Związki zawodowe w Finlandii

  Związki zawodowe w Finlandii

  Związki zawodowe w Finlandii

  Finlandia należy do państw o jednym z najwyższych wskaźników uzwiązkowienia na świecie. W organizacjach związkowych zrzeszonych jest ponad 80 proc. pracowników. Trzy główne centrale związkowe tworzy ponad 70 mniejszych federacji.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Finlandii"
 • Związki zawodowe w Szwecji

  Związki zawodowe w Szwecji

  Związki zawodowe w Szwecji

  Szwedzki rynek pracy tworzy ok. 4 milionów pracowników. Do związków zawodowych należy ponad 75 procent z nich. Specyfiką szwedzkiego modelu jest fakt, że ponad 80 proc. zbiorowych stosunków pracy regulują układy zbiorowe.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Szwecji"
 • Związki zawodowe w Danii

  Związki zawodowe w Danii

  Związki zawodowe w Danii

  W Danii działają trzy duże centrale związkowe: Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (LO), Centralna Organizacja Związków Zawodowych Urzędników (FTF) oraz Duńska Centralna Organizacja Akademików (AC). Do związków należy ok. 69 proc. zatrudnionych.
   

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Danii"
 • Związki zawodowe w Belgii

  Związki zawodowe w Belgii

  Związki zawodowe w Belgii

  Ponad 50 procent pracowników w Belgii należy do związków zawodowych. Największą centralą związkową jest Konfederacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych, licząca ponad 1,7 mln członków.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Belgii"
 • Związki zawodowe we Francji

  Związki zawodowe we Francji

  Związki zawodowe we Francji

  Według danych francuskiego Centrum Studiów Zatrudnienia (Centre d’Études de l’Emploi, CEE)  do związków zawodowych należy ok. 8 procent Francuzów. Najwyższe uzwiązkowienie jest w sektorze publicznym i w dużych firmach, a najmniejsze w małych zakładach, czyli podobnie jak w Polsce.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe we Francji"
 • Związki zawodowe w Niemczech

  Związki zawodowe w Niemczech

  Związki zawodowe w Niemczech

  W Niemczech do związków zawodowych należy ponad 8 mln pracowników. Większość jest zrzeszona w trzech centralach. W niemieckim ruchu związkowym siła należy nie tyle do największej centrali DGB, ale raczej do największego związku z tej federacji, czyli IG Metall. To negocjacje w przemyśle metalowym nadają ton negocjacjom w innych branżach.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe w Niemczech"