Tryb pracy biur ZR

UWAGA!
 
W trosce o zdrowie pracowników i interesantów w biurach Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach i w biurach terenowych ZR obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Używanie maseczek ochronnych, dezynfekcja dłoni i zachowywanie dystansu społecznego są obowiązkowe. W budynku Zarządu Regionu nie może jednocześnie przebywać więcej niż pięciu gości z zewnątrz. Nie ma możliwości organizowania spotkań i zebrań w siedzibie ZR w Katowicach. Szkolenia związkowe odbywają się wyłącznie w formie on-line.
 
Wyżej wymienione rygory obowiązują do odwołania. 
 
 
Prezydium 
Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”