Szkolenia związkowe

Harmonogram e-szkoleń związkowych
czerwiec 2020 roku

szkolenia za pośrednictwem Internetu

W czerwcu Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach przez Internet z wykorzystaniem platformy ZOOM.  Przewidywana długość każdego ze szkoleń to 2 godziny. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

 
22 czerwca
E-sprawozdania finansowe
prowadząca: Beata Kocerba
początek godz. 9.30
 
25 czerwca
Związki zawodowe a koronawirus
(wyzwania Tarczy 4.0, bhp w miejscu pracy) 
prowadzące: Agnieszka Lenarowicz-Łysik, Jadwiga Piechocka
początek godz. 13.30
 
Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl