Szkolenia związkowe

Harmonogram e-szkoleń związkowych
wrzesień 2020 roku

szkolenia za pośrednictwem Internetu

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy ZOOM. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

 
7 września
E-sprawozdania finansowe 2019
początek godz. 10.00
 
Dodatkowych Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl