Szkolenia związkowe

Harmonogram e-szkoleń związkowych
grudzień 2020 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy ZOOM. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

 
16 grudnia
Społeczna Inspekcja Pracy - szkolenie podstawowe: podstawy prawne, aspekty praktyczne
godz.10:00 - 13:00
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
18 grudnia
Ustawa o związkach zawodowych
godz. 10:00 - 13:00
prowadzi Jadwiga Piechocka
 
 
Dodatkowych Informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl