Statut NSZZ Solidarność

JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PRZEZ XXVIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W DNIU 25 LISTOPADA 2016 ROKU

PREAMBUŁA

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.