Sprawozdania finansowe - informacja dla organizacji

Szczegółowych informacji udziela Beata Kocerba, księgowa, pokój 112, tel. 502 043 691