Radosnych Świąt Wielkanocnych

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzy 
 
Dominik Kolorz
przewodniczący 
Zarządu-Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "Solidarność"