Papierowy CIT-8 za 2019 rok

CIT-8 za 2019 rok - możliwość składania zeznania w postaci papierowej 
 
Ustawa z dnia 11.09.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019r.poz.1978) została przywrócona możliwość składania zeznania CIT-8 w postaci papierowej.
 
Uprawnienie to obejmuje podatników podatku CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o PIT( art.35 ust.10, art.38 ust.1a i 1b, art.39 ust.1-4, art. 42 ust. 1a-4, art.42a ust. 1 i art.42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT)
 
Deklaracja CIT-8 za 2019 r. należy złożyć w właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 31.03.2020 r.
 
Możliwość złożenia CIT-8 w formie papierowej dla organizacji związkowych, dotyczy organizacji, które :
- mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych,
- nie złożyły za 2019 rok żadnego PIT np., w związku z zatrudnieniem lub płaceniem podatku dochodowego od osób fizycznych.