Nauczyciele

Regionalny Sekretariat Nauki i Oświaty

Siedzba: Zarząd  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Katowice, ul.Floriana 7, pokój 240
czynne codziennie 8.00 - 16.00
tel. 32 353 84 25 wew. 240
email: oswiata@solidarnosckatowice.pl

Przewodniczący - Lesław Ordon
kom. 600 279 799

Sekcje wchodzące w skład RSNiO:

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania

Przewodniczący - Lesław Ordon
tel. 32 353 84 25 wew. 240

Regionalna Sekcja Nauki

Przewodniczący - Kazimierz Siciński
tel. 32 353 84 25 wew. 240
email: xicinski@emag.pl