Kontakt

Adres siedziby śląsko-dąbrowskiej Solidarności: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel. 32 353 84 25
(poniżej szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail, a także skrócona lista kontaktowa)