Aktualności

 • Remunicypalizacja usług publicznych w Jaworznie

  Remunicypalizacja usług publicznych w Jaworznie

  Remunicypalizacja usług publicznych w Jaworznie

  Od początku października spółka Wodociągi Jaworzno zajmuje się też gospodarką odpadami komunalnymi. W tym celu w firmie utworzono nowy dział, w którym docelowo zatrudnionych zostanie ok. 70 osób. Zakupiono także niezbędny sprzęt.

  Czytaj więcej o: "Remunicypalizacja usług publicznych w Jaworznie"
 • Fiasko rozmów płacowych w PKM Katowice

  Fiasko rozmów płacowych w PKM Katowice

  Fiasko rozmów płacowych w PKM Katowice

  Brakiem porozumienia zakończyła się kolejna tura negocjacji płacowym w PKM Katowice, która odbyła się 2 października. Pracownicy odrzucili propozycję pracodawcy dotyczącą podwyższenia stawek godzinowych o 50 groszy brutto.

  Czytaj więcej o: "Fiasko rozmów płacowych w PKM Katowice"
 • Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego

  Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego

  Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego

  1 października odbywał się Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego. Celem inicjatywy  koordynowanej przez europejską federację związkową IndustriALL European Trade Union było zwrócenie uwagi decydentów i polityków na problemy sektora stalowego spowodowane pandemią COVID-19 oraz unijną polityką klimatyczną. Przedstawiciele związków zawodwych domagają się od rządzących podjęcia konkretnych działań zmierzających do ratowania branży.

   

  Czytaj więcej o: "Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego"
 • Wyższe zarobki w PKM Świerklaniec

  Wyższe zarobki w PKM Świerklaniec

  Wyższe zarobki w PKM Świerklaniec

  Dzięki staraniom „Solidarności” i innych organizacji związkowych do 10 października na konta pracowników przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Świerklańcu wpłyną wyższe wynagrodzenia. Systematyczny wzrost płac gwarantują załodze spółki porozumienia płacowe podpisywane co rocznie przez stronę związkową z pracodawcą.

  Czytaj więcej o: "Wyższe zarobki w PKM Świerklaniec"
 • Podwyżki w Marelli

  Podwyżki w Marelli

  Podwyżki w Marelli

  290 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosną od 1 października wynagrodzenia w firmie Marelli Sosnowiec Polska. Podwyżki wynegocjowała zakładowa „Solidarność” wspólnie z innymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce.
  Czytaj więcej o: "Podwyżki w Marelli"
 • Jest porozumienie z rządem w sprawie transformacji górnictwa

  Jest porozumienie z rządem w sprawie transformacji górnictwa

  Jest porozumienie z rządem w sprawie transformacji górnictwa

  Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podpisał z delegacją rządową 25 września porozumienie dotyczące zasad i tempa transformacji sektora górniczego. Ostatnia kopalnia węgla energetycznego ma zakończyć wydobycie w 2049 roku. Pracownicy kopalń otrzymali gwarancje zatrudnienia do emerytury. 

  Czytaj więcej o: "Jest porozumienie z rządem w sprawie transformacji górnictwa"
 • Bliżej porozumienia w rozmowach MKPS ze stroną rządową

  Bliżej porozumienia w rozmowach MKPS ze stroną rządową

  Bliżej porozumienia w rozmowach MKPS ze stroną rządową

  Czwartkowe rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową przybliżyły strony do porozumienia. Wciąż jednak nie ma uzgodnień dotyczących harmonogramu czasowego transformacji sektora górniczego w Polsce. 

  Czytaj więcej o: "Bliżej porozumienia w rozmowach MKPS ze stroną rządową"
 • Do protestu dołączyły rybnickie kopalnie

  Do protestu dołączyły rybnickie kopalnie

  Do protestu dołączyły rybnickie kopalnie

  W czwartek do 13 wzrosła liczba kopalń, w których prowadzony jest podziemny protest. Rano do akcji przyłączyło się 14 górników z kopalni Jankowice w Rybniku, po zakończeniu pierwszej zmiany na powierzchnię nie wyjechało 12 górników z Chwałowic. Wieczorem do protestu przystąpiło 10 górników z kopalni z Rydułtowy.

  Czytaj więcej o: "Do protestu dołączyły rybnickie kopalnie"
 • Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

  Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

  Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

  23 września Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” ogłosiła pogotowie strajkowe we wszystkich polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego. Związkowcy wskazują na bardzo trudną sytuację w branży i śladowy udział krajowych zakładów w procesie modernizacji polskiej armii. 

  Czytaj więcej o: "Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce"
 • Dołączyła kolejna kopalnia

  Dołączyła kolejna kopalnia

  Dołączyła kolejna kopalnia

  Już 11 kopalń bierze udział w podziemnym proteście. Po nocnej zmianie do akcji przystąpiło 14 górników z kopalni Jankowice w Rybniku. Po południu mają do nich dołączyć koledzy z porannej zmiany. Koniec pierwszej zmiany będzie też początkiem protestu w kolejnych kopalniach.
  Czytaj więcej o: "Dołączyła kolejna kopalnia"