Solidar Śląsko Dąbrow

Wczasy, obozy, kolonie – Selment Resort Szeligi

Specjalna oferta dla członków związku Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz ich najbliższych rodzin (tj. żona, mąż, partner, partnerka, dzieci) w ramach zawartej umowy o stałej współpracy na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji związkowej, po okazaniu dokumentu z zdjęciem.