Solidar Śląsko Dąbrow

Legendia

 

Specjalna oferta dla członków NSZZ „Solidarność” na sezon 2021

 vouchery jednodniowe ~60% taniej 

Vouchery są dystrybuowane przez:
OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
 
Informacje dla przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”: 
Mirosław Soboń – tel 605-278-822
email: zarzad@policja-solidarnosc.pl